Grupa Raport

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów proponujemy rozwiązania poprawiające płynność finansową poprzez windykację i wykup wierzytelności, zapewniając wysoki profesjonalizm i zachowanie wysokich standardów etycznych.


Raport jest jednym z czołowych podmiotów branży windykacyjnej cechującym się dużą innowacyjnością i dynamiką rozwoju. Raport zarządza spółkami celowymi Grupy Raport, które działają w ramach Forum XX Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.  Funkcjonowanie Grupy zwiększa możliwość finansowania zakupów pakietów wierzytelności dzięki wykorzystanej optymalizacji podatkowej i wzrostu wartości Spółek.

 

czytaj więcej

KNF logo    KPF logo medium

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport S.A. w dniu 24 wrz 2012r. uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Decyzja KNF z dnia 24 września 2012r.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Raport S.A. jest w gronie członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i stosuje się do zasad etycznej windykacji zgodnie z kodeksem Zasad Dobrych Praktyk.

krd logobig infomonitor logo

Biura Informacji Gospodarczych

 Grupa Raport współpracuje z BIG Krajowym Rejestrem Długów oraz Infomonitor, publikując w ich rejestrach dane swoich dłużników.

Przekazane dane dłużników do BIG przechowywane są przez okres 10 lat, skutecznie utrudniając dostęp do kredytów, pożyczek a także usług telekomunikacyjnych.

ISO9001ISO27001 v2

ISO 9001:2008  - Jakość              ISO27001:2005 - Bezpieczeństwo

Sytem Zarządzania Jakością oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowane przez BSI British Standards Institution, gwarantują naszym Klientom profesjonalną obsługę.

Raport jako pierwsza firma windykacyjna uzyskała certyfikat Bezpieczeństwa Informacji.

Numer certyfikatu: FS 506312 ważny do 01/12/2017

Numer certyfikatu: IS 532380 ważny do 09/11/2016